ANZA - logo
 
HOMEO FIRMIESKLEPSERWISSKPUdogodnieniaKONTAKT  
 
  Udogodnienia  
 

Parking - ANZA

 

Naszym klientom oferujemy przestronny parking. Manewry nawet największymi autami dostawczymi nie są kłopotliwe.

 
 

Biuro i poczekalnia - ANZA

 

Przestronne biuro serwisu wyposażone w kawomat oraz poczekalnia z wygodnymi fotelami umożliwia wygodne oczekiwanie na zakończenie krótkich napraw.

Na terenie firmy mogą Państwo bezpłatnie korzystać z internetu dzięki udostępnionemu połączeniu Wi-fi.

 
 

Parking - ANZA

 

Dysponujemy osobowym autem zastępczym i w szczególnych przypadkach klient nie pozostaje bez środka komunikacji.

 
 

Aneks kuchenny - ANZA

 

Kameralna poczekalnia nad częścią sklepową wyposażona jest w toaletę i mini aneks kuchenny.

 
 
 
SKLEP
 

Po­sia­da­my wie­lo­let­nie doś­wiad­cze­nie w do­bo­rze i za­ma­wia­niu częś­ci. Oferuje­my moż­li­wość za­mó­wie­nia części do wielu marek.
 

tel. 22 755 56 37

Pn.-Pt. 8-17
Sob. 8-13

WIĘCEJ
 
SERWIS
 

Pod­sta­wo­wą dzia­łal­noś­cią jest ob­słu­ga aut mar­ki Ford. Na­pra­wia­my tak­że po­pu­lar­ne ma­rki jak np. VW, Opel, Citroen, Renault, Skoda itp.
 

tel. 22 755 56 38

Pn.-Pt.8-17
Sobota - nieczynny

WIĘCEJ
 
 
Podstawowa Stacja
Kontroli Pojazdów
 

Do­ko­nu­jemy prze­glą­dów sa­mo­cho­dów do 3,5T; aut z in­sta­la­cją ga­zo­wą oraz po­jaz­dów z na­pę­dem 4X4
 
 

tel. 22 755 56 39

Pn.-Pt. 8-20
Sob. 8-15

WIĘCEJ
 
     
 
UDOGODNIENIA
 

Na­szym kli­en­tom ofe­ru­je­my sze­reg udo­god­nień, po­czy­na­jąc od prze­stron­nego par­kin­gu po auto za­stę­pcze.
 
 

tel. 22 755 56 38WIĘCEJ