ANZA - logo
 
HOMEO FIRMIESKLEPSERWISSKPUdogodnieniaKONTAKT  
 
  Kontakt  
 
ANZA
ul.Gen.G.Orlicz-Dreszera 17
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Kozery
Sklep tel. 22 755 56 37
Serwis tel. 22 755 56 38
SKP tel. 22 755 56 39
ANZA - serwis - siedziba

Wyświetl większą mapę
 
  Formularz kontaktowy  
Wyślij zapytanie do SKLEP@ANZA.WAW.PL SERWIS@ANZA.WAW.PL
Dane osobowe
Nazwisko i imię*
Numer telefonu*
Adres email*
Adres osoby zlecającej
Kod pocztowy i miasto*
Ulica i nr domu/mieszkania*
Dane dotyczące samochodu
model samochodu*
nr VIN samochodu*
numer rejestracyjny*
przebieg w km*
Uwagi
Uwaga! Pola oznaczone *, muszą zostać wypełnione, aby zlecenie zostało przyjęte
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb marketingowych ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 
 
SKLEP
 

Po­sia­da­my wie­lo­let­nie doś­wiad­cze­nie w do­bo­rze i za­ma­wia­niu częś­ci. Oferuje­my moż­li­wość za­mó­wie­nia części do wielu marek.
 

tel. 22 755 56 37

Pn.-Pt. 8-17
Sob. 8-13

WIĘCEJ
 
SERWIS
 

Pod­sta­wo­wą dzia­łal­noś­cią jest ob­słu­ga aut mar­ki Ford. Na­pra­wia­my tak­że po­pu­lar­ne ma­rki jak np. VW, Opel, Citroen, Renault, Skoda itp.
 

tel. 22 755 56 38

Pn.-Pt.8-17
Sobota - nieczynny

WIĘCEJ
 
 
Podstawowa Stacja
Kontroli Pojazdów
 

Do­ko­nu­jemy prze­glą­dów sa­mo­cho­dów do 3,5T; aut z in­sta­la­cją ga­zo­wą oraz po­jaz­dów z na­pę­dem 4X4
 
 

tel. 22 755 56 39

Pn.-Pt. 8-20
Sob. 8-15

WIĘCEJ
 
     
 
UDOGODNIENIA
 

Na­szym kli­en­tom ofe­ru­je­my sze­reg udo­god­nień, po­czy­na­jąc od prze­stron­nego par­kin­gu po auto za­stę­pcze.
 
 

tel. 22 755 56 38WIĘCEJ