ANZA - logo
 
HOMEO FIRMIESKLEPSERWISSKPUdogodnieniaKONTAKT  
         
  O FIRMIE  
ANZA - serwis - siedziba  

Od ponad 20 lat zaufanie klientów pozwala nam na ciągły rozwój.

Okres od roku 1990 był wytężoną pracą polegającą na własnym pozyskiwaniu części z Niemiec i sprzedaży na gieł­dzie w Słomczynie oraz w przydomowym garażu.

Rok 2000 zaowocował wybudowaniem hali magazynowej i powierzchni sklepowej w obecnym miej­scu.Od tego czasu nasi klienci mają stały i pewny dostęp do potrzebnych części.

W roku 2009 uruchomiliśmy serwis mechaniczny, a w 2011 Stację Kontroli Pojazdów. Mamy nadzieję, iż rozwój naszej firmy wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom.Oferujemy wysoką jakośc usług i ma­ksy­mal­nie skrócony czas napraw dzięki obszernemu własnemu magazynowi części zamiennych oraz dostępowi do danych technologicznych producenta.

Równocześnie z uruchomieniem Stacji Kontroli Pojazdów od stycznia 2012 r. rozszerzyliśmy działalność serwisu o obsługę innych aut. Nowy diagnoskop umożliwi nam wykonywanie testów ponad 40 naj­po­pu­lar­niej­szych marek.

 
 
 
SKLEP
 

Po­sia­da­my wie­lo­let­nie doś­wiad­cze­nie w do­bo­rze i za­ma­wia­niu częś­ci. Oferuje­my moż­li­wość za­mó­wie­nia części do wielu marek.
 

tel. 22 755 56 37

Pn.-Pt. 8-17
Sob. 8-13

WIĘCEJ
 
SERWIS
 

Pod­sta­wo­wą dzia­łal­noś­cią jest ob­słu­ga aut mar­ki Ford. Na­pra­wia­my tak­że po­pu­lar­ne ma­rki jak np. VW, Opel, Citroen, Renault, Skoda itp.
 

tel. 22 755 56 38

Pn.-Pt.8-17
Sobota - nieczynny

WIĘCEJ
 
 
Podstawowa Stacja
Kontroli Pojazdów
 

Do­ko­nu­jemy prze­glą­dów sa­mo­cho­dów do 3,5T; aut z in­sta­la­cją ga­zo­wą oraz po­jaz­dów z na­pę­dem 4X4
 
 

tel. 22 755 56 39

Pn.-Pt. 8-20
Sob. 8-15

WIĘCEJ
 
     
 
UDOGODNIENIA
 

Na­szym kli­en­tom ofe­ru­je­my sze­reg udo­god­nień, po­czy­na­jąc od prze­stron­nego par­kin­gu po auto za­stę­pcze.
 
 

tel. 22 755 56 38WIĘCEJ